Kariera /

Creative Strategy Specialist

Czego oczekujemy:

Kreatywności, pomysłowości i umiejętności poszukiwania nieszablonowych rozwiązań

Umiejętności strategicznego myślenia, wielotorowego planowania działań

Biegłości w przygotowywaniu ofert i prezentacji

Cech przywódcy, spinającego zespoły projektowe

Doświadczenia zdobytego w agencji kreatywnej, reklamowej, domu mediowym lub po stronie wydawcy

 

Twoją rolą w LifeTube będzie:

Przygotowywanie dla klientów strategii kampanii video i influencer marketing

Przygotowywanie koncepcji kanałów marek dla klientów

Prezentowanie ofert

Monitorowanie rynku w zakresie obowiązujących trendów

Przygotowywanie analiz i raportów

 

Oferujemy:

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia

Kontrakt B2B

Prywatną opiekę medyczną

Współpracę z najlepszymi twórcami YouTube’a oraz największymi markami

 

Aplikacje (CV w mailu pt. „Creative Strategy Specialist”) prosimy wysyłać na adres praca@lifetube.pl

 

Prosimy o zamieszczanie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, w tym ewentualnie rekrutacji przyszłych. Dokumenty niezawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych będą usuwane.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych przeze mnie w CV przez LT Group Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, w celu prowadzonej przez Spółkę rekrutacji.

Zostałem/am poinfiormowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz o prawie do żądania ich poprawiania lub usunięcia oraz o sposobie realizacji ww. uprawnień, tj. wymogu przesłania stosownego żądania pod adresem spółki: LT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-769), ul. Józefa Węgrzyna 37.

Rozumiem, że podanie moich danych kontaktowych, imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych dotyczących przebiegu mojego wykształcenia oraz przebiegu mojego dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz że podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe zawarte CV będą przetwarzane przez LT Group Sp. z o.o. do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że wyrażę zgodę na wykorzystanie moich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.

 

Data: ……………………………..

Imię i nazwisko: …………………………

 

Podziel się